Installationer KV. Posten1 Arvika

Styr och övervakning

Styr installationer för nytt bostadshus med butiker i markplan. Styrning av 3st Vent. Aggregat + brandspjäll / 7st VS-grupper / Mätning