Vi kan VS

Vi på KVT är experter inom VS och kan erbjuda er hjälp med det mesta inom området.

Installationer

KVT erbjuder funktionella installationer som ger säker tillgång till kyla, vatten och värme. Fokus i våra leveranser ligger på funktion, miljö och kvalitet samt kundanpassade lösningar.

Service

Alla våra tekniker genomgår utbildning i säker vatteninstallation och vi följer de regler som branschen gemensamt satt upp samt kraven i Boverkets byggregler (BBR 2006).

Egna förslag

KVT är leverantörsoberoende, vilket innebär att vi kan plocka russinen ur kakan och ge dig en skräddarsydd lösning just för din anläggning.